To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, You agree to allow our collection of information and off Bilablau through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy.

Personvernregler

Privatlivspolitikk (GDPR)

 

Privatlivspolitikk for Bilablau ApS 

Din databeskyttelse blir tatt på alvor

Vi har vedtatt denne privatlivspolitikken, som danner grunnlag for vår behandling av din persondata, samt forteller deg om, hvordan vi behandler dine persondataer.

Vi tar stilling til, hvordan vi best mulig behandler din data, og har især fokus på at dine grunnrettigheter ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særlig oppmerksomme på risikoen for diskriminering, ID-tyveri, økonomisk tap, tap av omdømme og datafortrolighet generelt.

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Bilablau ApS er dataansvarlig for følgende hjemmesider og webshops:

 • Bilablau.no

 

Kontaktopplysninger:

 • Bilablau ApS

 • CVR-nr. 37621870

 • Teglbækvej 16

 • 8361 hasselager

 

Kontaktopplysninger på Databeskyttelsesrådgiver:

 

Databehandling skjer på opplyst grunnlag

Senest på tidspunktet for avgivelse av din persondata vil vi opplyse deg om, hvilke data vi behandler om deg, og med hvilket formål, vi foretar behandlingen. Opplysningen vil enten skje via henvisning til denne privatlivspolitikken, hvor en rekke felles datainnsamlinger og formål er beskrevet, eller i form av særskilte opplysninger til deg, herunder eventuelt med anmodning om aksept fra deg til behandlingen.

 

Dataen vi behandler om deg

Vår behandling av din persondata skjer for å kunne gi best mulig service til deg og sikre kvaliteten for de produktene og tjenestene, som vi tilbyr til deg.

 

Data kan bli innsamlet og behandlet av oss i forbindelse med følgende kontakt med oss:

 • Bruk av vår hjemmeside, herunder webshop uten samtidige kjøp

 • Henvendelser til oss pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

 • Kjøp via vår webshop herunder avgivelse av ordre og levering av varen

 • Henvendelser til kundeservice pr. telefon eller via vår hjemmeside

 • Konkurranser, arrangementer og lignende.

 

Data, som kan bli innsamlet og behandlet, omfatter:

 • Kontaktoplysninger som feks navn, adresse, telefonnummer, mail

 • Ordredata, kjøpshistorikk, betalingsopplysninger

 • Samtykke til markedsføring, nyhetsbrev eller konkurranser

 • Persondata, herunder kontaktopplysninger, i mail til våre medarbeidere

 • Brukeradferd i forbindelse med bruk av hjemmesiden, som innsamles via cookies

 

Formålet med behandling av din persondata

Innsamling og behandling av din persondata vil skje ut fra bestemte opplyste formål eller andre lovlige forretningsmessige formål.

 

Slike formål kan være:

 • Behandling av ditt kjøp og levering av vår ytelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)

 • Oppfyllelse av avtale på bakgrunn av din anmodning (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)

 • Administration av din relasjon til oss (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b eller f)

 • Drift og optimering av vår hjemmeside (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)

 • Oppfyllelse av krav ifølge lovgivningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra c)

 • Kundeservice og generell kommunikasjon med oss (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b, c eller f)

 • Utsendelse av nyhetsbrev og markedsføringsmateriale fra oss eller en av våre samarbeidsparter (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

 

Utelukkende behandling av relevant data

Din persondata vil utelukkende bli behandlet ut fra de ved innsamlingene med opplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitikken og de formål, som er oplistet ovenfor. Kun data som er nødvendige til oppfyllelse av disse formålene vil være relevante og vår behandling vil derfor begrense seg til en slik persondata.

 

Innen vi foretar en behandling av din persondata foretar vi en konkret vurdering av, om det er mulig å begrense mengden av persondata, som skal innsamles og behandles. Vi foretar deretter også en konkret vurdering om det er mulig å behandle din persondata anonymiseret eller pseudonymiseret.

 

Utelukkende behandling av nødvendig data

Vår behandling av din persondata vil kun omfatte den dataen, som er nødvendige å behandle i henhold til det/de opplyste formål, samt data som er nødvendige til oppfyllelse av rettlige- eller kontraktuelle forpliktelser.

 

Din person data vil løpenede bli kontrollert og oppdatert

Persondata, som vi behandler om deg, vil bli kontrollert og oppdatert løpende, så vi sikrer, at den innhentede dataen ikke er uriktig eller villedende.

Skjer det relevante endringer relatert til de persondataene, vi har innhentet om deg, kan du henvende deg til vår kundeservice (hei@bilablau.no) for å få opplysningene endret.

For å sikre kvaliteten av din data, har vi vedtatt interne regler og fastlagte prosedyrer for kontroll og oppdatering av din persondata.

 

Sletting av unødvendige persondata

Når formålet med innsamlingen og behandlingen av din persondata er oppfylt, vil opplysningene bli slettet.

Vi oppbevarer dine oplysninger inntil formålet ikke lenger er til stede, og vi har vurdert et behov for følgende oppbevaringsperioder:

Bruk av en av våre hjemmesider, herunder webshop, uten samtidig kjøp

 • Se avsnittet nedenfor om cookies, hvor du kan se de konkrete oppbevaringsperiodene.

Henvendelser til oss pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

 • Henvendelser pr. mail direkte til en av våre medarbeidere, eller som videresendes av en av våres samarbeidspartnere til en av våre medarbeidere, og som vedrører BB, slettes når formålet med oppbevaringen ikke lenger er til stede, hvilket vurderes konkret ut fra den enkelte mail i forhold til formålet med henvendelsen og innholdet av mailen, herunder om mailen faller inn under en av de øvrige kategoriene opplistet i dette avsnittet. Henvendelser pr. mail til en av våre medarbeidere, som ikke vedrører BB, slettes etter underretning til avsender, hvis henvendelsen ikke gir medarbeideren anledning til å foreta seg ytterligere.

 • BB har en generell slettepolitikk, hvor medarbeiderne skal slette eller anonymisere persondata, når det ikke lengere er et formål med oppbevaringen.

 

Kjøp via nettbutikken

 • Henvises til handelsbetingelsene for vår webshop

 

Opprettelse av brukerprofil via vår nettbutikk

 • Henvises til handelsbetingelsene for vår webshop

 

Henvendelser til kunderservice

 • BB har en generell slettingspolitikk, der ansatte må slette eller anonymisere personlige data når det ikke lenger er noe formål med oppbevaring. Oppbevaringsperioden kan avhenge av beskaffenheten, herunder om opplysningene er lagret som en del av en klage, bruk av en produktgaranti eller på annen juridisk eller kontraktsbasis.

Konkurranser, arrangementer og lignende.

 • Vi oppbevarer din personlige data samlet i forbindelse med konkurranser, arrangementer og lignende. så lenge de passer til formålet med oppbevaring. For eksempel vil lagringsperioden for en konkurranse typisk være før vinneren blir annonsert og for hendelser til den er ferdig.

 

Utsendelse av nyhetsbrev og markedsføringsmateriale

 • Hvis du har samtykket i å motta nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriale, vil vi beholde informasjonen din inntil du avmelder på nyhetsbrevet eller mottak av markedsføringsmateriale. Ved innlevering av en enkelt vare holder vi informasjonen din inntil det ikke lenger er noe formål med oppbevaring, eller i samsvar med det konkrete samtykket.

 

Godkjennelse av samtykke før databehandling eller behandling på annen juridisk basis

Vi behandler kun personopplysninger om deg for det oppgitte formål. Før vi foretar behandlingen, får vi samtykket eller baserer behandlingen på et annet legitimt grunnlag. Vi vil informere deg om grunnlaget og formålet med innsamling og behandling av din personlige data, inkludert mulig ved å henvise til disse retningslinjene for personvern, som du finner under grunnlaget for en rekke behandlinger.

 

Ditt samtykke er frivillig, og du kan når som helst trekke det tilbake ved å kontakte oss. Har du spørsmål eller ønsker å trekke samtykket din, vennligst kontakt hei@bilablau.no.

 

Vær oppmerksom på at hvis du velger å trekke tilbake ditt samtykke med hensyn til informasjon gitt til oss, vil vi ikke være i stand til å ytterligere behandle dataene med mindre vi har en juridisk eller kontraktsmessig forpliktelse.

Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av personopplysningene dine basert på ditt samtykke og til tidspunktet for tilbaketrekningen. Hvis du trekker tilbake samtykket, har det først virkning fra dette tidspunket.

 

Vi innhenter eksempelvis samtykke i følgende tilfelle:

 • Opprettelse av brukerprofiler via vår nettbutikk

 • Deltakelse i konkurranser, arrangementer og lignende.

 

Annet grunnlag enn samtykke til behandling av dine opplysninger

 • Bruk av vår nettside, inkludert nettbutikk, uten samtidig kjøp

 • Du blir bedt om å godta denne personvernpolitikken via popup-vinduet på den siden

 • Se også avsnittet nedenfor om cookies.

 

Henvendelser til oss per. post, telefon eller pr. alm. brev

 • Her er grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger, at din henvendelse til oss vil bli gjort på eget initiativ. Hvis informasjonen din er samlet i forbindelse med din henvendelse, vil du motta en e-post med henvisning til denne personvernpolitikken.

 

Kjøp via nettbutikken

 • Ved kjøp via vår nettbutikk, der du gir kontaktopplysninger og betalingsopplysninger, uten samtidig opprettelse av en bruker, finner privatlivspolitikken handelsbetingelsene for nettbutikken anvendelse på din avgivelse av opplysninger, som skjer for å kunne gjennemføre kjøpet.

 

Henvendelser til kundeservice

 • Pr. Telefon: Grunnlaget for behandling av dine personlige data at din henvendelse til oss vil bli gjort på eget initiativ. Hvis informasjonen din er samlet i forbindelse med din henvendelse, vil du motta en e-post med henvisning til denne personvernpolitikken.

 

Beskyttelse av personopplysninger

Vår behandling av personopplysninger styres av regler som vi har vedtatt internt. Reglene inneholder instruksjoner og handlinger for å beskytte din personlige data. Dermed vil vi behandle dine personopplysninger på en måte som unngår at personopplysninger blir ødelagt, tapt, blir endret, vil bli publisert uautorisert og mot uautorisert tilgang eller kjennskap til dine personlige data. Vi har etablert prosedyrer for å gi tilgangsrettigheter til de ansatte som håndterer sensitive personopplysninger og data som avslører informasjon om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske tilgang gjennom logging og tilsyn. For å unngå tap av data tar vi kontinuerlig sikkerhetskopiering av datasettene våre. Vi beskytter også konfidensialiteten og ektheten av dataene dine ved kryptering. I tilfelle av et sikkerhetsbrudd som resulterer i en høy risiko for deg diskriminering, identitetstyveri, økonomisk tap, tap av omdømme eller annen vesentlig ulempe, vil vi varsle deg om brudd så snart som mulig.

Cookies
Som nesten alle andre nettsteder bruker vi cookies for å få siden til å fungere og for å gjøre det lettere for deg å anvende. Cookies hjelper oss, blant annet, for å få oversikt over besøk, slik at vi kontinuerlig kan optimalisere og målrette våre nettsteder og våre tjenester. Dette gjør at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse med mer relevant innhold. Du kan lese mer om vår anvendelse av cookies i cookiepolitikken her (lenke til cookies side). Noen cookies samler inn følgende typer informasjon om deg som kan utgjøre personlige data: En unik ID, teknisk informasjon om din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon, IP-nummer, beliggenhet, og hvilke sider du klikker på (interesser). Denne samlingen er laget på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 i databeskyttelsesforordningen (GDPR). 1, f, som samlingen er gjort for å optimalisere nettstedene for din fordel. Se også avsnittet nedenfor for overføring av personopplysninger og overføring til mottakere i tredjelande.

 

Videregivning av personopplysninger

Vi sender kun dine personlige opplysninger til offentlige myndigheter der loven foreskriver det. Deretter kan vi overlate dine personopplysninger til følgende kategori av mottakere:

 • Eksterne IT-leverandører

 • Våre partnere i form av leverandører og underleverandører av varer og tjenester, for eksempel transport og levering, til deg på vegne av oss

 • Leverandører av cookies til hjemmesidene. De nermere formålene med anvendelse av de enkelte cookies og videregivelse av persondata til tredjemann basert på cookies fremgår av cookiepolitikken på vår hjemmeside.

 • Revisorer, advokater og andre rådgivere

 

Overføringer til mottakere i tredjelande, inkludert internasjonale organisasjoner

I enkelte tilfeller overfører vi dine personlige opplysninger til mottakere utenfor EU og EØS. Dette skjer i forbindelse med noen av våre bruk av cookies på vår nettside med det formål å kjøre og optimalisere nettsiden. Du kan finne en liste over mottakere av persondata utenfor EU og EØS samt grunnlaget for overførselen i cookiepolitikken på den konkrete hjemmesiden. I tillegg overfører vi informasjon til bestemte leverandører eller underleverandører eller IT-tjenester utenfor EU og EØS når du handler gjennom vår nettbutikk. Du finner en liste over mottakere av personlige data utenfor EU og EØS, og grunnlaget for overføring av markedsforhold for den spesifikke nettbutikken.

 

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter i henhold til databeskyttelsesforskriften i forhold til vår behandling av informasjon om deg.
Hvis du vil bruke dine rettigheter, vennligst kontakt oss her hei@bilablau.no.

Rett til å se informasjon (innskrevet)

 • Du har rett til å få innblikk i informasjonen vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger.

Rett til rettelse (korreksjon)

 • Du har rett til å få rettet uriktige opplysninger om deg selv.

Rett til å slettes

 • I spesielle tilfeller har du rett til å slette informasjon om deg før tidspunktet for vår generelle generelle sletning oppstår.

Rett til begrensning av behandling

 • Du kan ha begrenset tilgang til behandlingen av din personlige data. Hvis du har rett til å ha begrenset behandling, må vi fremover kun vurdere fra den informasjonen - med unntak for oppbevaring - med ditt samtykke, eller til rettslige krav etablering, gjøres gjeldene eller forsvare, eller for å beskytte en person eller betydelig offentlig interesse.

Rett til å innsigelse

 • I noen tilfeller kan du rett til å gjøre en innsigelsemot våres ellers lovige behandling av persondata. Du kan også gjøre en innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.  

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet)

 • Du kan i enkelte tilfeller ha rett til å motta dine personlige data i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og overføre disse personopplysningene fra en dataleder til en annen uten hindring.

 • Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om registrerte rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.

Klager til datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.dk

 • Rask levering
 • Dine varer vil bli sendt innen 1-2 arbeidsdager
 • Gratis frakt
 • Kjøp for over 500kr og få gratis frakt
 • 30 dagers returrett
 • 30 dagers returrett, uansett hva!
 • Sikker betaling
 • Din shoppingopplevelse og data er sikker hos oss
footer-languages

paying-methods